Historie

Vznik Pěveckého sdružení slezských učitelek se datuje do roku 1958, kdy opavský učitel Bohuslav Kuzník zakládal a řídil dětské a mládežnické pěvecké sbory. Z jeho iniciativy vznikl první ženský pěvecký sbor a Bohuslav Kuzník se stal i jeho dirigentem. Vedl ho pak celých třináct let až do své tragické smrti v roce 1971. Pro další existenci tohoto tělesa a jeho pozdější úspěchy to bylo období rozhodující. Činnost sboru v tomto relativně krátkém období nebyla zaměřena na získávání cen či slávy, ale sbor si hlavně budoval základní pěvecký repertoár a získával první zkušenosti na veřejných vystoupeních v nejbližším okolí Opavy, později už i ve vzdálenějších místech ve Slezsku i na Moravě. Počet vystoupení v tomto období dosáhl čtvrt tisícovky a sbor mohl posluchačům nabídnout 120 nastudovaných skladeb. Dostavily se první významné úspěchy – v roce 1968 to byla zlatá a v roce 1971 stříbrná medaile L. Janáčka.

Budišov nad Budišovkou vlevo Bohuslav Kuzník, uprostřed dítě Iva Bittová

Nečekaný odchod zakladatele sboru přinutil vedení sdružení hledat nového dirigenta. Nabídku přijal Vladimír Rampula, sbormistr a dirigent Slezského divadla v Opavě. Od té doby vždy stojí v čele PSSU profesionální dirigent. To je spojeno se zvýšenými nároky na všechny členky sboru, na výběr repertoáru i kvalitu zpěvu. Pod vedením V. Rampuly se sbor úspěšně zhostil koncertního vystoupení v zahraničí v roce 1980. V tomto roce však dostává V. Rampula angažmá v Olomouci a tím jeho spolupráce s PSSU končí.

Do funkce dirigenta nastupuje Petr Škarohlíd, tehdejší šéf opery Slezského divadla v Opavě. Jeho první, pětileté působení bylo poznamenáno významnou spoluprací sboru s profesionálními hudebními tělesy. S nimi Pěvecké sdružení slezských učitelek nastudovalo a společně provedlo náročné skladby klasické i moderní hudby J. Brahmse, P. Blatného, S. Havelky. Sbor rovněž spoluúčinkoval při koncertním provedení Smetanovy Libuše v Ostravě a při inscenaci Borodinova Knížete Igora v Opavě.

Na dva roky Petra Škarohlída vystřídal Ján Drietomský, na dalších pět let převzal sbor známý ostravský sbormistr František Hába. Jeho působení obohatilo sbor o jeho vlastní skladby a úpravy lidových písní, které se staly trvalou částí kmenového repertoáru.

Ján Drietomský se sborem Arboretum,1987,J. Drietomsky František Hába, 7.12.1990

Po jeho odchodu z funkce dirigenta se sboru podruhé ujal Petr Škarohlíd. Za jeho éry sbor slavil svou čtyřicetiletou i padesátiletou existenci. Sboru se nejen podařilo udržet svou dosavadní technickou i repertoárovou kontinuitu, ale svěží hlasy nových mladých členek umožnily PSSU další rozvoj. Petr Škarohlíd však 24. října 2008 Pěvecké sdružení slezských učitelek zcela nečekaně opustil. Ve věku 63 let podlehl zákeřné nemoci. Jeho dirigentské umění, které nedostižně předvedl na výročním koncertu v dubnu 2008 v kostele sv. Václava a osobní charisma, které z dirigenta při zkouškách i koncertech vždy vyzařovalo, již zůstane pouze ve vzpomínkách členek.

Osiřelého sboru se však ujala Vladimíra Vašinková, studující obor hudební výchova a sbormistrovství na Ostravské univerzitě, která vedla úspěšně sbor až do konce června 2013. V srpnu 2013, kdy byla nucena z pracovních důvodů sbor opustit, proběhla změna dirigenta. Od září, v nové sezóně, začal sbor nacvičovat pod zkušeným vedením Mgr. Jiřího Slovíka, sbormistra a pedagoga Mendelova gymnázia v Opavě (viz „Sbormistr“)

(podle Vlastimila Kočvary, z textu vydaného k 50. výročí PSSU)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *